استراق سمع

اختلاس
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
منع تحصیل زوجه
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

استراق سمع

استراق سمع

قرآن در سوره حجرات : است:(( ‌ولاتجسّسوا…))

شنود یا استراق سمع به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود . این عمل در صورتی که بدون اجازه قوانین کشورها انجام شود جرم محسوب میشود.

با توجه به اینکه حریم خصوصی  یا حریم خلوت افراد دارای حرمت ومحدودیت برای دیگران است، شنود و تجسس غیر مجاز در مکالمات و ارتباطهای تلفنی ،مخابراتی و اینترنتی اشخاص در قانون کشورمان جرم انگاری شده است.

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در حقوق جزای کشورمان مطابق ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات که گوش دادن به مکالمات خصوصی افراد یا کنترل آن را جرم تلقی و مرتکب به حبس یا جزای محکوم می گردد. همین طور به استناد قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

حال این سوال مطرح می شود که آیا میتوان به محتوای حاصل از شنود استناد کرد؟

با پیشرفت تکنولوژی و نرم افزاری اخیروشبیه سازی صوت و تصویر ، استناد به مکالمات یا صدا و تصویر نمی تواند ارزش قضایی داشته وفقط موارد استنادی در حد اماره قضایی قابل توجه است .

 

 

پاسخ دهید