بلاگ

فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

معامله به قصد فرار ازدین

انتقال اموال به قصد فرار از دین معامله به قصد فرار از دین در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

منع تحصیل زوجه

آیا زوج میتواند زوجه را ازادامه تحصیل منع کند؟ تحصیل ازحقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق نیازمند وجود قانون است […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

استراق سمع

استراق سمع قرآن در سوره حجرات : است:(( ‌ولاتجسّسوا…)) شنود یا استراق سمع به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

اختلاس

اختلاس: اختلاس اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده وقدمتی به اندازه خود دولتها دارد،اختلاس از جمله تعدیات کارمندان وکارکنان دولت وموسسات وشرکتهای دولتی […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
مهریه

حق حبس در مهریه

حق حبس در مهریه به محض وقوع عقد نکاح برای زوجه باکره حقی به وجود می آید تحت عنوان حق حبس. بر اساس این حق زوجه […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۳

نکاتی از قرارداد اجاره

نکاتی از قرارداد اجاره اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره(مورد اجاره) می گردد.اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد […]