بلاگ

آبان ۲۱, ۱۳۹۳

نکاتی از قرارداد اجاره

نکاتی از قرارداد اجاره اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره(مورد اجاره) می گردد.اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد […]
آبان ۳, ۱۳۹۳

تغییر نام اشخاص

تغییر نام اشخاص کلیات انتخاب نام با اعلام کندده است. ولیکن تعیین نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی است و نامهای زننده و مستهجن […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۳

ضمانت در معاملات بین المللی

ضمانت در معاملات بین المللی تعریف ضمانت : ماده ۶۸۴ قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : عقدضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۳

بررسی اجمالی سرقفلی در قانون ۱۳۷۶ قانون موجر و مستاجر

بررسی اجمالی سرقفلی در قانون ۱۳۷۶ قانون موجر و مستاجر قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوعاجاره، از مهمترین قوانین هر کشور […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۳

کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای چیست ؟ کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال ومالکیت می باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۳

تخلیه

تخلیه در اتمام مدت قرارداد اجاره مستاجر متعهد است که عین مورد اجاره را به موجر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از […]